Eindhovens dagblad januari 2003

 

"Hoe het werkt weet niemand, maar dat het werkt blijkt wel".

De Eindhovense homeopathisch arts Ellen van der Voort noemt het niet eenvoudig om haar eigen werk te omschrijven. Zelfs niet na twintig jaar ervaring.

"Homeopathische artsen hebben een andere manier van omgaan met ziekte en gezondheid dan reguliere artsen. In de reguliere geneeskunde ziet men het lichaam meer los van de geest, terwijl de homeopathie juist de verbanden zoekt.

Een homeopathisch ingestelde persoon benadert de problemen vanuit een andere invalshoek. Om het smeer van een fietsketting van je handen te krijgen, grijpen veel mensen naar water en zeep. Homeopathisch denken is het gelijke met het gelijkende behandelen, dus vet of boter gebruiken om de smeer te verwijderen.

Bij een kleine brandplek is de homeopathische oplossing het smeren van koperzalf of boter omdat het vet de warmte geleidt".

Een lichamelijke klacht wordt gezien als een uiting van een storing op een dieper, vaak geestelijk niveau.

"In gesprekken probeer ik terug te gaan naar het moment waarop een belangrijke verandering in iemands leven is opgetreden, met de klachten tot gevolg.

Over het algemeen zijn we teveel met ons hoofd bezig, waardoor teveel energie vanuit ons onderlichaam naar boven wordt gestuwd en we te weinig contact hebben met onze buik.In onze buik zetelen basisgevoelens als veiligheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Energetisch gesproken worden deze het kind van de rekening.

De weg naar genezing is een proces. Ik heb enkele consulten nodig om inzicht te krijgen in de mens die tegenover mij zit. Vervolgens schrijf ik een homeopathisch middel voor om dat wat vastgelopen is weer vlot te trekken. Is het genezingsproces eenmaal op gang gebracht, dan verloopt de genezing vaak min of meer vanzelf."

Deze geneesmiddelen worden onder meer bereid uit planten, dierlijke producten, delfstoffen of chemische verbindingen. In een klassiek homeopathisch middel zit slechts één stofje, dat met behulp van water of alcohol wordt verdund en na bewerking toegediend in druppels, korrels of tabletten.

In de zogeheten homeopathische complexmiddelen, die je o.a. kunt kopen in reformzaken of drogisterijen, zitten vaak verschillende stoffen die oppervlakkig werken en waarvan je hoopt dat een van deze aanslaat. Je schiet als het ware een duif neer met een schot hagel.

Klassieke homeopathische middelen werken als een laserstraal: de duif wordt rechtstreeks in zijn hart geraakt. Daardoor verandert er acuut iets. Je kunt een homeopathisch middel dan ook zien als een startmotor.

Sinds begin 2002 eist de wet dat elk homeopathisch middel wordt geregistreerd. Kosten zo’n 450 euro per stuk. De nederlandse producent VSM heeft daardoor haar assortiment teruggebracht tot een vijfde van het oorspronkelijke aantal!Het is schipperen maar nog net werkbaar, vooral omdat nog uitgeweken kan worden naar België waar deze regels nog niet gelden.

De als huisarts opgeleide homeopaat behandelt mensen met een grote diversiteit aan problemen, van "overspannenheid" tot huilbaby’s, van eczeem tot maagklachten, van kinkhoest tot rouwverwerking.

"Het leuke van dit vak is juist het afwisselende. Iedere homeopaat heeft zo zijn eigen belangstellingsgebied, maar dat is geen specialisatie. Ik heb me vooral toegelegd op de psyche van de mens. Mijns inziens is voor genezing noodzakelijk dat de patiënt inzicht krijgt in zijn functioneren in relatie tot zijn klachten".

Ellen van der Voort beoefent en bestudeert nu ruim vijfentwintig jaar de homeopathie en raakte steeds meer geboeid door de mogelijkheden van deze geneesmethode.

"Ik ben ervan overtuigd dat we met deze methode nog maar aan de wieg staan van de ontwikkeling van een heel nieuw scala van energetische geneesmogelijkheden. Als je bedenkt dat denken ook energie is, begint bewustwording c.q. genezing vaak met een andere manier van denken over het eigen functioneren en de eigen gezondheid. Hieraan samen sleutelen is denk ik mijn kracht”