Een stukje eigen verantwoordelijkheid….

Dikwijls betreft dit mensen met chronische klachten die in het reguliere, medische circuit geen perspectief meer zien.

Toch biedt zo’n stap natuurlijk niet altijd de garantie dat het weer goed komt met de gezondheid. Men is daarbij afhankelijk van de complexiteit van de aandoening, de nog aanwezige herstelkracht van de cliënt en de bekwaamheid van de behandelaar.

Maar de kans op succes blijkt in de praktijk ook nog afhankelijk van een andere, belangrijke voorwaarde.

Namelijk de houding en instelling van de cliënt zélf. Veel mensen zijn tegenwoordig open en assertief bij hun contacten met zorgverleners. En dat is een goede zaak. Maar het komt nogal eens voor dat daaruit een eigenzinnige en eisende houding ontstaat:

“Ik heb recht op medische zorg, mijn gezondheid is maakbaar en te koop en daarom wil ik dat een behandelaar me deskundig, snel en gemakkelijk van mijn klachten afhelpt.”

Ook ik als homeopatisch arts heb hier geregeld mee te maken.

In de praktijk blijkt dat niet iedere cliënt verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn/haar genezing of soms ongeduldig wordt als die wat te lang uitblijft. Vroegtijdig afhaken of gewoon nooit meer iets van zich laten horen komt dan ook geregeld voor.

Die mentaliteit is onderdeel van de huidige tijdgeest, waarin korte termijn-resultaten, tijd en geld een hoofdrol spelen en aandachtig en geduldig samenwerken aan het herstel van gezondheid voor sommigen een hele opgave is.

Wat dit aangaat vraagt een homeopathische behandeling van mensen juist dat zij hiervoor openstaan en begrip hebben voor het feit dat aandoeningen soms diep zijn geworteld en meestal niet na een enkele behandeling verdwijnen. Wil een homeopathische therapie een optimaal effect hebben, dan zouden cliënten tevens bereid moeten zijn om te groeien naar een andere levensinstelling.

Heelwording is een proces dat meer van iemand vraagt dan het trouw slikken van een pilletje.

Het kan ook betekenen dat het nodig is om scherper naar jezelf te luisteren en soms verandering te brengen in ziekmakende gedachten, omstandigheden of gewoontes.